English
 

Etteplan - Brista

Kraftkonsult har gett stöd med insamling och organisering av dokumentation på Bristaverk 2, på uppdrag av Etteplan, slutkund Fortum Värme AB.

Kraftkonsult stödjer Etteplan och Fortum med att definiera och ta emot dokumentation för Bristaverk 2. Vårt ansvar:

  • att definiera dokumentation
  • att ta emot dokumentation
  • att granska mottagen dokumentation
  • metadatahantering

En del av uppdraget består även i att ta fram förslag på hantering av dokumentation för framtiden.

Etteplan