English

WSP

Revidering och komplettering av dokumentation i NIS-system i samband med beredning. I detta fall dpPower då beredningarna är beställda av E.ON.

Detta innebär bland annat:

  • korrigering av ledningssträckningar samt digitalisering av schaktlinjer
  • komplettering av texter i karta
  • komplettering av data i kabelskåp och nätstationer
  • kvalitetskontroll innan projektet skickas till beställare
  • framtagning av kabelskåps- och nätstationskort
  • framtagning av kartor för markavtal samt arbetskartor