English
 

Kewab

Inmätning på uppdrag av Kewab.

Inmätning av en nyetablerad Tesla laddningsstation i Gävle bro, genom anläggningsytor, laddningspunkter, stationer och belysningsstoplar. 

Inmkewab