English
 

Fortum Distribution

Projekteringar åt Fortum Distribution.

Nedan listas några av de projekteringsuppdrag som genomförts på uppdrag av Fortum Distribution.

Tvärforsen msp-isolation Björsarv-Västerstrå

Gammal luftlinje ersätts med 4,5 km mellanspänningskabel i mark, lågspänningsnät förstärks och 3 nya nätstationer.

Jakobsdal msp-isolation Hede-Hagmyren

Linjen bestod till större delen av friledning varav en del går igenom skogsmark och därför är i behov av att isoleras. Projekteringen omfattar 4,6 km isolation och 6 nya nätstationer.

Jakobsdal förstärkning, norra Hudiksvall

Ny utmatning från fördelningsstation till nätstation, 2,6 km. 

Västansjö msp-isolation Norrlia-Ängebo

Gammal luftlinje ersätts med 6 km mellanspänningskabel i mark, lågspänningsnät förstärks och fem nya nätstationer. 

Ängebo Östra Kus

Den då befintliga lågspänningsutmatning förstärks med grövre kabel, samförläggs med ny högspänningskabel, 600 m.

Färila msp-isolation Veckbo-Håvra

Gammal luftlinje ersätts med 2,1 km mellanspänningskabel i mark, lågspänningsnät förstärks och fem nya nätstationer.

 FORTUM

Fortum2Fortum1