English
 

Nättekniker E.ON

Kraftkonsult har bistått E.ON med stöd som nättekniker i Sollefteå.

Uppdraget utfördes hos E.ON och var att bistå E:ON:s beställarorganisation med stöd och hjälp i deras projekt.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Rådgivning till kunder och installatörer m.fl i fält
  • Framtagning av offertunderlag till installationshandläggning
  • Beställning av uppdrag av entreprenör genom ärendehanteringssystem
  • Uppföljning av entreprenörs åtagande
  • Handläggning och offerter av anläggningsflyttar
  • Reparationsplanering efter störningar
  • Hantering av påkörd anläggning
  • Hantering av sambyggnadsfrågor lokalt
  • Servisbeställning och dimensionering av serviser

EON

Projekteringeon (1)