English
 

Eldriftansvar Statkraft

Uppdrag som eldriftansvarig åt Statkraft för vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.

Björkhöjdens vindpark är belägen ca 1,5 mil sydväst om Ramsele i Sollefteå kommun. Ögonfägnadens vindpark är belägen 3,5 mil väster om Ramsele i Sollefteå kommun.

Uppdraget innefattade att vara den centrala resursen och den resurs som säkerställer att arbetena sköts på ett säkert och strukturerat sätt under provning, idrifttagning och drift av internnät och ställverk (stationer). I uppdraget ingår följande ansvarsroller:

  • Driftansvar som i driftsfas innebär att sköta drift och underhåll av ställverk och internnät tills DUC är på plats.
  • Eldriftsansvar under idrifttagning och under provdrift och senare under löpande drift tills drift- och underhållschef är på plats. I uppdraget ingår att sätta rutiner för driftorder- och kopplingssedelhantering under dessa perioder.
  • Kopplingsansvar innan övertagande (Projekt till Drift) av respektive enhet, ställverk och radialer. I uppdraget ingår att ta emot arbetsbegäran och lämna ut arbetsbevis, tillse att driftorder och kopplingssedlar upprättas i enlighet med fastslagna rutiner samt ansvara för att kopplingar utförs, antingen själv, eller via kopplingsbiträden.

Statkraft

Statkraft1Statkraft2