English
 

Projekt Härjedalen

Projektledning av transformatorstations-byggnation samt projektledning av idrifttagning och anslutning mot vindkraftsverken på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB.

Projektledning av ny transformatorstation 220 kV i Glötesvålen, kabelprojekt 220 kV och 6 mil kabel uppsamlingsnät från vindkraftverk på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB, slutkund O2 Vind.

Projektledning av anslutning och idrifttagning av hsp-delen av vindkraftverken på uppdrag av Vestas genom Eltel Networks Infranet AB.

ELTEL

Istock 000010972446 Large