English
 

Projekt Västerbotten

Framtagning av upphandlingsunderlag för montage av 400 kV/130 Djuptjärn och 400 kV Högnäs på uppdrag av ABB via E4U. Slutkund är Svenska Kraftnät AB.

Uppdraget innebar att ta fram upphandlingsunderlag för entreprenad och montage vilket innefattade bland annat förhandling, planering, dokumentation, framtagning av upphandlingskalkyl och förbättringsåtgärder.

E4U
Istock 000029044860 Large