English
 

Riddarholmen

Projektledning av ombyggnation av mellanspänningsnät på Riddarholmen på uppdrag av Infratek AB, slutkund Fortum.

Projektet uppkom efter behov av förstärkning på serviser till två fastigheter. På grund av denna förstärkning fick en nätstation uppgraderas från 800 kVA till 1600 kVA.

För att arbetet skulle ha minimal inverkan på befintliga nätkunder fick en tillfällig nätstation installeras under ombyggnationen. Den tillfälliga nätstationen matade befintliga serviser innan ombyggnationen av befintlig nätstation kunde ersättas.

Kraftkonsults leverans i projektet var slutförande med ansvar enligt BAS-P. I uppdraget ingick även kabelmontage med montörer och ledande montör.

Infratek AB

Infratek3Infratek4