English
 

Siemens

Projektledning på uppdrag av Siemens, slutkund Svenska kraftnät.

Projektsamordning för Siemens och Svenska kraftnät inför topplinebyte på Betåsen-Bäsna under live line-utförande.

Simens

Plsiemens2