English
 

Vattenfall Services Nordic AB

Projektledning lokalnät 0,4-24kV på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. Anläggningsinnehavare är E.ON Elnät Sverige AB.

Kraftkonsult projektleder investeringsprojekt i Vattenfall Services ramavtal med E.ON Elnät. Vi står för den dagliga planeringen, ekonomiuppföljning, materialinköp och ansvarar för avtal med underentreprenör.

Vi driver ett stort antal mindre lokalnätsprojekt från uppstart till driftsatt och slutbesiktigad anläggning. I projekten ansvarar vi för BAS-U samt att rätt kvalitet levereras. Samarbetet är långvarigt med två projektledare på heltid.

Vattenfall ..riddarholmen