English
 

Eltel Networks AB

Provning av markkabel i Glötesvålen på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB.

Nybyggnation av en transformatorstation 220 kV i Glötesvålen, kabelprojekt 220 kV och 6 mil kabel uppsamlingsnät från vindkraftverk under ledning av Eltel Networks Infranet AB, slutkund O2 Vind.

Åtagande genom provning av markkabel enligt krav från slutkund.

ELTEL

Montage4