English
 

Riddarholmen

Montage gällande ombyggnation av mellanspänningsnät på Riddarholmen på uppdrag av Infratek AB, slutkund Fortum.

Projektet uppkom efter behov av förstärkning på serviser till två fastigheter. På grund av denna förstärkning fick en nätstation uppgraderas från 800 kVA till 1600 kVA.

För att arbetet skulle få minimal inverkan på nätkunder fick en tillfällig nätstation installeras under ombyggnationen. Den tillfälliga nätstationen matade befintliga serviser innan ombyggnationen av den befintliga nätstationen var klar.

Kraftkonsults leverans i projektet var slutförande med ansvar enligt BAS-P. Kabelmontage utfördes med montörer och ledande montör.

Infratek AB

Infratek3
Infratek4