English
 

Grundläggande Elkraft

Utbildning i Grundläggande Elkraft riktad mot elkraftsingenjörer, studerande första året, på Arboga Yrkeshögskola.

Syftet med kursen var att skapa en grundläggande förståelse för elnätets funktion och hur dess beståndsdelar samverkar, allt från produktion till balansering och uppbyggnad. 

Mottagandet var positivt och i kursutvärderingen gavs betyget 5,8 av 6 gällande hur kursen uppfattades över lag, kursledarna, innehåll och relevans.

Kursen behandlade i olika grad områdena:

  • Elnätets historia
  • Konsumtion
  • Produktion
  • Nätbalansering
  • Handel
  • Stamnät, regionnät och lokalnät
  • Transformering
  • NIS/GIS
  • Framtiden
Arboga Skalad