English
  • Teknikområden
 

Teknikområden

Teknikomraaden

Kraftkonsult erbjuder konsulttjänster inom flertalet teknikområden kopplade till elkraft och energi. Vi stöttar nätägare och entrepenörer genom hela processen från inledande rådgivning till slutbesiktning och dokumentation.

Här finner du information om några av teknikområdena vi är verksamma inom. Vår tyngd ligger inom beredning, projektering och projektledning och vi samlar kompetens inom andra områden knutna till dessa.

Vi kan stötta med enstaka funktioner i projekt eller åta oss hela projekt. Vi anpassar oss efter kundens behov.