English
  • Teknikområden
 

Teknikområden


Bild Hemsida 2020

Våra tjänster

Vårt fokus ligger på konsulttjänster kopplade till elkraft och energi. Vi har marknadens högsta kompetens som mål och ni anlitar oss både för hela projekt och vissa utvalda delar inom fyra kategorier:

Fastprisuppdrag

Genom vår kompetens, våra systemlösningar och vårt team av konsulter kan vi erbjuda standardiserade tjänster som ger prisvärda, effektiva och kvalitetssäkrade leveranser utan avkall på miljö och arbetsmiljöfokus. Detta möjliggörs genom:

  • Kompetens och teamleverans
  • Systemstöd för effektivisering
  • Kvalitetssäkrade processer
  • Samarbete och transparens

Projektuppdrag

Ibland behöver man förstärka och säkra upp sina projekt när det händer oförutsägbara saker. Då är det ovärderligt att ha ett aktivt samarbete med någon som löpande kan ställa resurser till förfogande och som ser till att projekten landar tryggt. Vi vet vikten av att göra rätt från början för att inte orsaka problem under resten av processen. Därför erbjuder vi närhet och hela vår samlade kompetens.

Teknikspecialister

Våra konsulter är specialiserade inom flera olika områden och deras spetskompetens blir ovärderlig när det kommer till komplicerade frågor inom såväl markjuridik som upphandlingar.

Helhetsåtagande

För att avlasta verksamheten kan vi göra ett helhetsåtagande för att respektive part ska kunna fokusera på rätt sak. Genom detta erbjudande låter vi våra partner rikta resurserna till kärnverksamheten. Genom vår samlade kompetens får våra kunder både stöttning och en pålitlig partner som utlovar snabba leveranser, kvalitet och tillgänglighet.