English
 

Inmätning

Kraftkonsult erbjuder tjänster inom geodetisk mätningsteknik, med hjälp av GNSS med nätverks-RTK och totalstation. Vi utför:

  •  inmätning med GNSS eller totalstation, efter utsättning av kabel med hjälp av kabelsökare
  •  detaljmätning, exempelvis vid inmätning av ställverk
  •  avvägning, inför bland annat ny linjesträckning av elkraft och befintliga ledningar
  •  utsättning av punkter inför nya ledningsstolpar eller nätstation, etc.

Vi kan även utföra ytterligare tjänster vid behov.