English
 

Markavtal och tillstånd

Vi kan leverera hela kedjan från värdering till färdigt undertecknat avtal med fastighetsägare och vägföreningar. Vi upprättar även de handlingar och söker de tillstånd och samråd som krävs. Exempelvis bygglov, strandskyddsdispenser, vattenverksamhet och ingrepp i fornlämning. Ni kan vända er till oss med era funderingar kring fastighetsgränser och ägandeförhållanden. Vi kan även sköta utskick av exempelvis informationsbrev och stakningstillstånd.

Vi kan göra en komplett koncessionsansökan och tar då fram de tillstånd som behövs, vi motiverar hur, varför och när. Vi tar kontakt med myndigheter och andra som berörs. Vi ser till att de miljökrav som ställs på en kraftledning beskrivs i ansökan. Vi ger förslag på byggmetoder, byggnadskonstruktioner och hur ledningen efter många år kommer att kunna återvinnas miljövänligt.