English
 

Skog och mark

Vi följer Svensk energis och nätägarnas riktlinjer för markintrång och kan värdera olika typer av intrång, exempelvis i skog och åker. Vi utför skogliga tjänster som separata uppdrag eller som ett komplement till beredning och projektering.

Vi kan hantera hela kedjan av skogliga tjänster vid en ny-/ombyggnation eller vid underhåll. Vi sköter allt från samråd, värdering och markägarkontakter till arbetsledning av röjning eller avverkning. Självklart kan vi också reglera skador i både skogs- och åkermark.

Vi levererar värderingar och underlag digitalt eller i pärmar enligt beställarens önskemål. Vi värderar i Haglöfs programvara med möjlighet till koordinatsättning av varje enskilt träd eller enligt specifika kundönskemål.