Undersökningar vid elolycka

Information om vad som ska undersökas vid besök av sjukvård om en person har varit med om en elolycka/strömgenomgång:

Undersökningar att utföra enligt ESA (ElSäkerhetsAnvisningarna), ESA är Energibranschens samlade beprövade kunskap inom elsäkerhet.

Många läkare har lite eller ingen erfarenhet av elolyckor. Därför kan du behöva hjälpa att säkerställa att du blir rätt undersökt.

En läkarundersökning efter en elolycka ska minst gå igenom:

 • Undersökning av medvetandenivå.
 • Fallskador. Undersökning av cirkulation och hud, inklusive Allens test.
 • Brännskador.
 • Neurologisk undersökning.
 • Muskel- och skelettundersökning som ska utföras av en ortoped.
 • Mätning av omfånget i över- och underarm och lår- och vadben. Mätpunkter ska anges.
 • EKG och troponinblodprov. Kopia på provtagning och kontroller ska skickas med patienten.
 • Övriga blodprover: CK, kreatinin, karbamid, leverprover och myoglobin.
 • Urinprov.
 • Akuta psykiska reaktioner.

Uppföljning. Efter läkarbesöket ska du:

 • Säkerställa att olyckan är anmäld till företaget med korrekta uppgifter.
 • Se till att anmälan om arbetsskada är inlämnad.
 • Följa upp genom återbesök hos Företagshälsa eller Vårdcentral efter ungefär en vecka och några månader efter. Det är viktigt att uppföljning utförs av läkare för att upptäcka sena skador.
 • Kom snabbt igång med den psykologiska bearbetningen.
 • Besök arbetsplatsen tidigt efter elolyckan, eftersom det minskar risken för elrädsla.
 • Ta kontakt med sjukvården om nya symtom dyker upp.

Mer och fördjupande information: